YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

INKAROS

Kraniosakral terapi

Hälsorådgivning

INKA ROS - din väg till hälsa.

 

   Genom att se kroppen och själen som

   en helhet, är det lättare att behandla

   orsaken och inte bara symtomen.

 

 

 

Nyheter:

Mer info kommer att läggas upp snart.

INKA ROS - kraniosakral terapi

Vår kropp vill vara i balans, den balansen påverkas av våra tankar, hur vi äter och hur vi motionerar. 

Det är viktigt att vi lyssnar på kroppens fysiska, psykiska och själsliga behov.

Obalans kan uppstå av många orsaker, tex. felaktig kost, bristande motion, depression mm. Även vid fysiska skador, som olyckor, förlossningar, operationer eller olika trauma kan obalans uppstå.

Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem på egen hand.

INKA ROS är ett företag med inriktning på frisk- och hälsovård, vi ger behandlingar, är din samtalspartner, ger kost- motionsrådgivning.

Försäljning av naturläkemedel och kost tillskott.

"Förmågan att idag tänka annorlunda än igår       

skiljer den vise från den envise"

                                                                     John Steinbeck

        Välkommen till INKAROS

INKA ROS

Susanne Andersson

Valdemarsvik 

Tel:

0703-24 83 09

Mail:

Hemsida: